Openingsuren & contact

Wat te doen bij wateroverlast?

Een waterbom in het Pinksterweekend zorgde alweer voor enorme wateroverlast. Nog maar een jaar geleden kende we de grootste watersnood ooit. Hier een overzicht van wat je best kan doen voor, tijdens en na een overstroming:

VOOR

 • Voor je een woning bouwt, vraag inlichtingen over de zones die gevoelig zijn voor overstromingen. Voor nieuwbouw of renovatie, voorzie een systeem zodat je de woning waterdicht kan afsluiten.
 • Voorzie in je riolering een terugslagklep.
 • Voorzie een regenwaterput liefst zo groot mogelijk.
 • Voorzie een infiltratieput achter de regenwaterput.
 • Houd je goten en greppels schoon en vrij. 
 • Plaats een waterdichte plank in de deuropening en dicht af met silicone.
 • Voorzie waterdichte materialen voor het keldergat, de rioolputjes… 
 • Voorzie ophogingsmateriaal voor de woonruimtes van de benedenverdieping en de kelder, bijvoorbeeld bakstenen of zandzakjes. 
 • Koop eventueel een waterpomp om het binnenkomende water weg te kunnen pompen. 
 • Voorzie laarzenemmers en trekkers. 
 • Zorg ervoor dat je batterijennoodverlichting en een radio op batterijen in huis hebt. 
 • Voorzie steeds een reserve drinkbaar water in flessen of bidons. 
 • Maak de stookolietanks goed vast en dicht de openingen. 
 • Bescherm je belangrijke papieren en je waardevolle voorwerpen tegen het water.
 • Registreer je op BE ALERT via https://www.be-alert.be/nl

TIJDENS

 • Hou de website en sociale media van de stad in het oog
 • Contacteer 112 om de overstroming te melden en dit via https://www.1722.be/nl/index.html (dé snelste manier en melding komt dadelijk bij de juiste brandweerpost terecht.
 • Beperk je verplaatsingen en vermijd gevaarlijke zones.
 • Maak met behulp van zandzakken en schotten, kleine dammen voor kelderopeningen, buitendeuren, ea.
 • Neem tapijten weg en plaats uw meubels op een veilige hoogte.
 • Verplaats waardevolle voorwerpen en belangrijke papieren (contracten, facturen…) naar een veilige plek.
 • Sluit indien nodig gas, elektriciteit en water af.
 • Parkeer je wagen op een veilige plaats. Laat hem niet in je garage staan.
 • Zorg ervoor dat losliggende voorwerpen in de tuin niet kunnen worden meegenomen door het water.
 • Hou rekening met je huisdieren.
 • Fotografeer de overstroomde ruimtes (verzekering).

In geval van evacuatie

 • Volg de aanbevelingen van de nood- en interventiediensten.
 • Besteed bijzondere aandacht aan mindervalide personen en kinderen.
 • Voorzie reservekleding en laarzen.
 • Neem de nodige medicatie mee als je een medische behandeling volgt.
 • Sluit gas, elektriciteit en water af.
 • Sluit alle ramen en deuren.
 • Als je niet terecht kan bij familie of vrienden, kan de stad zorgen voor een tijdelijk opvang. De stad zal de nodige aanwijzingen geven.
 • Breng je familie op de hoogte van je situatie, zodra je geëvacueerd bent.

NA

Uw woning

 • Maak je huis schoon en ontsmet de beschadigde ruimtes.
 • Verlucht de ruimtes voldoende, maar verwarm ze ook voldoende om de vochtigheid te doen wegtrekken.

Uw gezondheid

Gebruik geen kraantjeswater dat slecht kan zijn voor je gezondheid. Indien nodig kan de Civiele Bescherming drinkwater ter beschikking stellen.

Verzekeringen

 • Neem zo snel mogelijk contact op met je verzekeraar. Deze kan je vragen beantwoorden en je helpen om het schadegeval te regelen.
 • Neem foto’s van de beschadigde plaatsen: ze kunnen nuttig zijn voor je verzekeringsdossier.
 • Informeer je om te weten of het Rampenfonds kan tussenkomen.

Wat doet de stad ?

 • in kaart te brengen van de historische waterhuishouding en concretiseren van onderhoud i.s.m. de verantwoordelijke instanties (VMM, De Watering van de Grote en Kleine Gete, Fluvius, … )
 • plaatsing van regelbare waterschotten op de fietssnelweg
 • nazicht en herstel sluizen
 • een strategische voorraad nieuwe zandzakjes voorzien
 • aanleggen van een bijkomende dijken om huizen extra te beschermen
 • aanleg van grasstroken, houthakseldammen op kritische punten, erosiepoelen, buffergrachten om water zo veel mogelijk ruimte te geven
 • aanleg van een natuurlijk bufferbekken ‘Den Bruel’, in samenwerking met het Strategisch Project Getestreek 
 • onderhoud grachten naar nieuwste inzichten in overleg met de respectievelijke beheerders
 • herstel van het oude pomphuis
 • terugslagklep in de Gete aan Vistrap activeren
 • opmaak ‘Droogte- en Hemelwaterplan’

De waterhuishouding (rivieren, beken, grachten, riolen, … ) is een ingewikkeld kluwen, organisch gegroeid, door de eeuwen heen aangepast en in beheer van verschillende partijen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid om ze te onderhouden. Te beginnen met elk van ons.

Water zoekt de weg van de minste weerstand. Vandaar dat zo belangrijk is om goed zorg te dragen (het vrij houden) van deze ‘waterwegen’

Gepubliceerd op donderdag 16 juni 2022 8.20 u.