Openingsuren & contact

Over het centrum

Het opvangcentrum in Zoutleeuw is één van de tijdelijke Belgische centra voor verzoekers om internationale bescherming die rechtstreeks worden beheerd door Fedasil. 

Het tijdelijke opvangcentrum van Zoutleeuw, met ruimte voor 130 personen vindt onderdak in het voormalig rusthuis Philemon en Baucis.

Het tijdelijke opvangcentrum van Zoutleeuw is, zoals alle centra van Fedasil, een open opvangcentrum.

In een opvangcentrum wonen en werken een heleboel mensen samen: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, animatoren….

Hoe gaat dat precies in zijn werk? De mensen die naar het opvangcentrum van Zoutleeuw komen, zijn personen die internationale bescherming hebben aangevraagd in ons land. Terwijl de Belgische staat onderzoekt of zij terecht op de vlucht zijn, hebben zij voor de duur van deze procedure recht op opvang.

MATERIËLE HULP 

Asielzoekers hebben recht op onderdak, eten, sanitair, medische en sociale begeleiding. Volwassen asielzoekers krijgen € 7,5 zakgeld per week, verder krijgen zij geen enkele financiële hulp. Als zij graag een centje bijverdienen kunnen ze wel taken doen in het opvangcentrum, zoals poetsen, helpen in de refter, enz. Hiervoor krijgen zij enkele euro’s per uur.

NUTTIGE DAGBESTEDING

Het wachten op een beslissing kan al snel enkele maanden duren. We hechten er veel belang aan om in die periode te zorgen voor nuttige dagbesteding. Kinderen zullen naar school gaan in de omgeving van het opvangcentrum. Voor volwassenen voorzien we taallessen in het centrum, of ze kunnen naar cursussen buitenaf. Verder voorzien we ook animatie, doen we af en toe eens een uitstap, en geven we ook vormingen over de normen, waarden en gebruiken in België.

SAMENWERKING MET GEMEENTE EN INWONERS

De opvang in het voormalige woonzorgcentrum verloopt in onderling overleg met de burgemeester, het gemeentebestuur, politie en met een stuurgroep, waarin ook enkele buurtbewoners vertegenwoordigd zijn. Wij zullen er in de volledige periode van opvang voor instaan om deze opvang zo goed mogelijk te laten verlopen. Je kan met al je vragen terecht op communicatie@zoutleeuw.be