Openingsuren & contact

Overal leds in Zoutleeuw

Stad Zoutleeuw bouwt openbaar verlichtingspark om naar leds

Zoutleeuw heeft beslist om haar integrale openbare verlichtingspark tegen 2030 om te bouwen naar ultrazuinige ledverlichting. Om dat mogelijk te maken, tekende het een overeenkomst met netbedrijf Fluvius. Via de versnelde ombouw mikt Zoutleeuw vooral op een forse daling van haar energieverbruik, -kosten en CO2-uitstoot. Tegelijk biedt de ombouw ook mogelijkheden om specifieke ingrepen te doen op het vlak van sfeer, veiligheid of toepassingen voor slimme steden. 

Ledombouw van Zoutleeuw in cijfers

In Zoutleeuw staan momenteel 1847 verlichtingstoestellen opgesteld die samen in 2018, 129 kWh elektriciteit verbruikten, goed voor een CO2-uitstoot van 114,5 ton. Eind 2021 gaan er 387 ledtoestellen staan in Zoutleeuw d.w.z. dat er meer dan 1/5 reeds ledtoestellen gaan zijn. Om het volledige lichtpark om te bouwen tegen 2030 moeten er 223 toestellen per jaar worden omgebouwd. Volgens een berekening verwachten we dat de CO2-uitstoot tegen 2030 gereduceerd zal zijn naar ongeveer 66,5 ton (met een brandprogramma tussen 22.00 en 6.00u. en 50% dimming).

Minimale hinder voor buurtbewoners

Zoals altijd tracht Fluvius alle hinder voor bewoners en verkeer tot een minimum te beperken. Zo loopt de plaatsing van de nieuwe verlichtingsarmaturen gespreid in de tijd. In 2020 en 2021 werden de volgende straten gerealiseerd volgens het meerjarenprogramma ‘verledden’ in Zoutleeuw :

Straat Uit te voeren in Aantal armaturen
Dorpsstr-Dormaalstr-Kerkhofstr 2020 96
Nieuwstr - Solveld - St-Truidensestwg 2020 104
Aen Den Hoorn 15 (Park) 2020 27
Vleesstr - Groenplaats - Dr R Lowetstr 2020 8
Grote Steenweg 2021 38
Stationsstr (centrum) - Kloosterstr 2021 17
Schipstraat 2021 25
Prof E. Vlierberghstr 2021 10
Bogaerdenstr - Wijngaardstr - Prof R Verdeyenstr 2021 13
Varkensmarkt - Prof R. Verdeyenstr 2021 6
Kanonstr - V. Betsstr - Rijkswachtstr 2021 10
Aen Den Hoorn 2021 17
St-Truidensestraat + stwg 1-30 2021 16

Te verwachten straten in 2022 :

Walgang 2022
Koepoort - Bethaniastr 2022
Paardenbrugstr - 3 Sluizenweg 2022
Prins Loepoldplaats 2022
Begijnhofstr - Predikherenstr 2022
Hekstr - Beekstr - Ridderstr 2022
Kapelstr - Achter De Kapel 2022
Grote Markt 2022
Neerlandensestr 2022
Drieslaan 2022
Vinnestraat 2022
Zoutleeuwsestwg 2022
Stationsstr 2022
Orsmaalstr 2022
Spoorwegstr 2022
Tiensestraat 2022

Vandaag beheert Fluvius 1 200 000 lichtpunten in opdracht van 300 Vlaamse steden en gemeenten. Het netbedrijf helpt elk lokaal bestuur om hun lichtpark doelgerichter, energiezuiniger en duurzamer te maken. Dat gebeurt onder meer via de toepassing van brandprogramma’s die de verlichting op sommige momenten dimmen of doven, of door de ombouw van oude lampen naar energiezuinige leds.

Sinds oktober 2015 plaatst Fluvius uitsluitend ledverlichtingstoestellen die aanzienlijk minder verbruiken en langer meegaan dan klassieke lampen. Samen met de lokale besturen wil het netbedrijf alle lichtpunten in Vlaanderen tegen 2030 ombouwen naar leds, wat een forse versnelling betekent. Dankzij die investering kunnen alle steden en gemeenten samen jaarlijks 54 miljoen euro besparen op energieverbruik en 44 000 ton aan CO2. Bovendien biedt een ombouw ook meer mogelijkheden om beter in te spelen op de razendsnelle evoluties in interactieve verlichtingstechnologie.

Om alle Vlaamse steden en gemeenten te kunnen ondersteunen ontwikkelde Fluvius een nieuw aanbod ‘Fluvius Openbare verlichting’. Dat omvat een flexibel keuze-aanbod waarmee lokale besturen hun verlichtingspark versneld kunnen moderniseren. Fluvius tekende ook een intentieverklaring met de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) en technologiefederatie Agoria voor een intensievere samenwerking op het vlak van openbare verlichting

Gepubliceerd op dinsdag 5 oktober 2021 12.28 u.