Openingsuren & contact

Pas op voor koolstofmonoxide-vergiftiging

Elk jaar sterven in België ongeveer 30 tot 50 mensen door CO-vergiftiging en worden 1.000 slachtoffers in het ziekenhuis opgenomen na koolstofmonoxide-vergiftiging.

Oorzaken

 • Slechte verluchting (ook in nieuwe huizen: te sterk geïsoleerd): tekort aan verse lucht zorgt voor CO-vorming in een verwarmingstoestel.
 • Oudere waterverwarmers en badgeisers zijn over het algemeen minder veilig dan nieuwe.
 • De schoorsteen is niet aangepast aan krachtige, nieuwe toestellen of is slecht onderhouden.
 • Tussen november en april gebeuren de meeste ongevallen door CO-vergiftiging. Bij sommige weersomstandigheden worden verbrandingsgassen niet zo goed afgevoerd of is er minder verluchting mogelijk.
 • Oneigenlijk of verkeerd gebruik van toestellen of de verluchtingskanalen afdichten.


Voorkomen

 • Verluchting: elke kamer waar een bijkomend verwarmingstoestel (open vlam) functioneert, moet goed worden verlucht.
 • Laat verwarmingstoestellen en gasgeisers steeds door een erkend installateur aansluiten.
 • Alle toestellen moeten aangesloten worden op een schouw of moeten een rechtstreekse afvoer naar buiten hebben.
 • Meerdere apparaten mogen niet op dezelfde schouw worden aangesloten.
 • Laat schoorstenen en verwarmingstoestellen geregeld (1 keer per jaar) nakijken en vegen.
 • Slaap nooit in een kamer waarin een gasgeiser brandt of waarin een verplaatsbaar verwarmingstoestel brandt op gas of petroleum.
 • In de badkamer waar een gasgeiser of een verwarmingstoestel staat, is een rooster van minimum 150 cm² (vb 10cm op 15 cm) onderaan in de deur en bovenaan in de muur wettelijk verplicht.
 • Laat jaarlijks de schoorsteen nakijken door een erkend schoorsteenveger.

Symptomen

 • Hoofdpijn
 • Misselijkheid
 • Kortademigheid
 • In elkaar zakken
 • Duizeligheid
 • Bewusteloosheid

Vermoedt je een CO-probleem?

Bij dringende gevallen bel 112.
Bij niet dringende vragen, neem contact met een erkend installateur.

Reageren

 • Let eerst op je eigen veiligheid!
 • Open eerst ramen en deuren.
 • Schakel het toestel uit (gasgeiser, verwarmingstoestel).
 • Is de persoon bewusteloos? Bel onmiddellijk 112 en vermeld dat het om een CO-vergiftiging kan gaan.

  - Breng hem uit de kamer.
  - Begin de reanimatie indien het slachtoffer niet ademt.
  - Leg het slachtoffer in een stabiele zijligging.

Plaats een CO-melder

 • Plaats tenminste één koolmonoxidemelder in de buurt van of in elke afzonderlijke slaapruimte.
 • Voor extra bescherming kunt u een koolmonoxidemelder plaatsen op minstens 5 tot 6 meter afstand van boilers of hittebronnen die brandstof verbruiken.
 • Plaats koolmonoxidemelders ook minstens 3 meter van vochtige ruimtes zoals badkamers en douchecellen vandaan.
 • In een huis met twee verdiepingen installeert u een koolmonoxidemelder op elke verdieping. Als u een kelder heeft, installeer de koolmonoxidemelder dan bovenaan de keldertrap.

LET OP! Een CO melder vervangt nooit de veiligheidsmaatregelen die je altijd moet nemen om CO-vergiftiging te vermijden.

EXTERNE WEBSITES

Gezondheid & Milieu - Koolstofmonoxide
Departement leefmilieu, natuur en energie - Stook zuinig!

CONTACT

Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant post Tienen (brandweer)
Diestsesteenweg 360
3300 Tienen

Tel 016 81 35 55

brandweerpost.tienen@hvzoost.be

http://www.hvzoost.be

Gepubliceerd op donderdag 9 november 2023 11.20 u.