Openingsuren & contact

PPS Ravelijn

Wat?

Het betreft een publiek-private samenwerking waarbij het stadsbestuur gronden ter beschikking stelt van een projectontwikkelaar voor de realisatie van het volgende programma:

  • een 45-tal wooneenheden
  • de bouw en uitbating van een seniorenvoorziening (WZC Ravelijn, voorheen Philemon en Baucis),
  • een nieuw multifunctioneel verenigingslokaal
  • een randparking voor een 70-tal wagens
  • het opnieuw zichtbaar maken van de vestengordel met fiets- en wandelpaden en Finse piste.

Waar?

In de zone aansluitend op het stadspark, tussen de schoolgebouwen aan de Budingenweg en de gebouwen van de Watergroep aan de Ossenwegstraat.

Wie?

Consortium Anima Care - Extensa - Van Laere

Status?

Fase 1: het woonzorgcentrum zal in het najaar van 2019 in gebruik genomen worden.

Fase 2: het bouwen van 35 ééngezinswoningen start begin 2020.

Fase 3: de aanleg van de randparking en de bouw van het verenigingslokaal start in het najaar van 2020.

Fase 4: de afwerking van de groen/blauwe vestengordel, inclusief wandel- en fietspaden met Finse piste is gepland voor 2021.