Openingsuren & contact

Premie asbestverwijdering in combinatie met zonnepanelen

Wie investeert in het verwijderen van asbest in combinatie met het leggen van zonnepanelen op het dak van een niet-verwarmd niet-residentieel gebouw, kan hiervoor een premie krijgen.

Asbest is nog steeds een actuele problematiek in Vlaanderen, er zijn heel wat gezondheidsrisico’s gelinkt aan asbest. Het inademen van asbest vezels is gelinkt aan verschillende ziektes, vooral in de longen en luchtwegen. De regering heeft een plan uitgewerkt om uiterlijk tegen 2040 een asbestveilig Vlaanderen te realiseren.

Er is dus nog heel wat werk aan de winkel! Gelukkig zijn er verschillende subsidiekanalen ter beschikking om dit proces een duwtje in de rug te geven. Eén van deze projecten richt zich specifiek op niet residentiele gebouwen zoals loodsen en stallen. Deze gebouwen bevatten vaak grote hoeveelheden asbest en zijn door hun omvang vaak zeer kostelijk om te vervangen. Onder het moto ‘Asbest eraf, zon erop’¬†worden deze gebouwen aangepakt, concreet houdt dit in dat als het dak asbest vrij wordt gemaakt en wordt omgevormd tot een zonnedak, u rekenen op een premie van 12 euro/m2. Deze tijdelijke premie kan geactiveerd worden vanaf 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023.

Deze asbest- en PV-premie niet-verwarmde gebouwen geldt uitsluitend voor eigenaars van niet-verwarmde niet-woongebouwen die hun dak in 2022 asbestvrij maken en voor eind 2024 zonnepanelen leggen. De nieuwe zonnepanelen moeten minstens 10% van het gesaneerde dak bedekken.

Voor meer informatie surf naar:

www.energiesparen.be/premie-asbestverwijdering-in-combinatie-met-zonnepanelen-2022

Gepubliceerd op zaterdag 30 april 2022 8.44 u.