Openingsuren & contact

Stedenbouwkundig uittreksel

Bij de verkoop van een woning moet u stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften.

Die stedenbouwkundige informatie (stedenbouwkundig uittreksel) maakt integraal onderdeel uit van ‘Vastgoedinlichtingen voor overdracht’ die u kunt aanvragen via het Vastgoedinformatieplatform.

Voorwaarden

Een stedenbouwkundig uittreksel moet u mee afleveren bij de verkoop van een woning. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan 1 jaar.

Procedure

  • U of uw notaris dient uw aanvraag in bij het Vastgoedinformatieplatform.
  • De vastgoedinlichtingen voor overdracht wordt afgegeven binnen een termijn van 30 dagen, na de ontvangst van de aanvraag.

Meer informatie over toegangsbeheer en de aanvraag van ‘Vastgoedinlichtingen voor overdracht’ vindt u op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.

Bedrag

De retributie voor een stedenbouwkundig uittreksel bedraagt 75 euro per aangevraagd perceel voor een uittreksel uit het vergunningenregister en 75 euro per perceel voor een uittreksel uit het plannenregister, indien beide samen worden aangevraagd 125 euro per perceel. U ontvangt een overschrijving met een gestructureerde mededeling. Vermeld deze gestructureerde mededeling zeker bij uw betaling.

Geldigheid

Het stedenbouwkundig uittreksel is enen momentopname en heeft een louter informatieve waarde. Het document kan niet leiden tot een vrijstelling van de vergunningsaanvraag. Indien u dit uittreksel gebruikt bij verhandeling van vastgoed mag het niet ouder zijn dan 1 jaar.