Openingsuren & contact

Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Wat is een concessie?

Wil je een stoffelijk overschot langer dan 20 jaar bewaren op de begraafplaats? Dan moet je een consessie kopen. Daarmee huur je een stukje grond, een columbariumnis of een urnenkelder.

Met een concessie ben je zeker van de rustplaats voor een periode van 20 jaar ( 40 jaar voor kelders).

Procedure

Het aanvraagformulier voor concessies kunt u verkrijgen bij de dienst burgelijke stand van uw gemeente.

De concessietermijn start op de datum van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. De maximale termijn van een concessie is 40 jaar.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de bevoegde overheid een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie.

Ook op aanvraag kan de bevoegde overheid opeenvolgende hernieuwingen toestaan voor het verstrijken van de concessietermijn, bijvoorbeeld:

  • na het overlijden van de oorspronkelijke concessiehouder
  • na elke nieuwe bijzetting in de concessie.

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het afschaffen van de concessie.

Bedrag

De gemeenteraad stelt het verschuldigde bedrag voor een concessie vast.

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Tarieven en termijnen voor concessies

  Voor inwoners Voor niet-inwoners Termijn hernieuwing Opmerkingen
Grafkelder (termijn van 40 jaar)

€ 1500

(€ 750/m²)

€ 3000

(€ 1500/m²)

€ 1500 voor 30 jaar

Concessie moet aangevraagd worden bij overlijden.

Graven in volle grond (termijn van 20 jaar)

€ 200

(€ 100/m²)

€ 400

(€ 200/m²)

€ 1000 voor vreemde begraving

€ 300 voor 10 jaar Concessie moet aangevraagd worden bij overlijden indien het een graf voor 2 personen betreft
Nis in columbarium (termijn van 20 jaar) € 100

€ 200

€ 1000 voor vreemde begraving

€ 300 voor 10 jaar Concessie kan aangevraagd worden bij overlijden (= eerste concessie), of later bij ontruiming (= tarief hernieuwing)
Urnenveld (termijn van 20 jaar) € 100

€ 200

€ 1000 voor vreemde begraving

€ 300 voor 10 jaar Concessie kan aangevraagd worden bij overlijden (= eerste concessie), of later bij ontruiming (= tarief hernieuwing)

Belasting-, retributie- en tariefreglementen goedgekeurd tot 30/06/2021