Openingsuren & contact

Sociale correcties DifTar

De kosten voor de afvalverwerking worden verrekend volgens het principe ”de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart”. Wat de aanbieder van het afval betaalt, wordt berekend volgens een gedifferentieerde tarief afgekort DifTar. Dit wil zeggen dat de prijs afhangt van het soort en de hoeveelheid afval. Voor bepaalde categorieën van aanbieders zijn er sociale correcties voorzien.

Deze categorieën komen in aanmerking voor een correctie
  • Gezinnen met kinderen tot 3 jaar
  • Gezinnen met 3 kinderen of meer ouder dan 3 jaar
  • Inwoners met urinaire incontinentie, blijvende of tijdelijke stomapatiënten en nierdialyse- en peritoneaaldialysepatiënten
  • Onthaalouder(s) en zelfstandige kinderdagverblijven