Openingsuren & contact

Publieksraadpleging Doel 1 en 2

Van 15 april tot 15 juni 2021 vinden de publieke raadpleging en de raadpleging van de publieke autoriteiten plaats over het uitstel van de desactivatie van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2.

Dit is het gevolg van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 maart 2020, dat heeft geoordeeld dat de wet van 28 juni 2015, alsook de nodige werken voor de goede werking van Doel 1 en 2 voor de 10 bijkomende jaren, onderworpen zijn aan de opmaak van een milieueffectbeoordeling en een publieke raadpleging.

Deelnemen aan de inspraak:

  • elektronisch via de online vragenlijst van de publieke consultatie

https://publieksbevraging.typeform.com/to/oT48oWwF

  • per post:

    FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
    Publieke Consultatie Doel 1 en 2
    Albert II-laan, 16
    1000 Brussel

De commentaren en adviezen moeten bij voorkeur verwijzen naar de titel of het specifieke deel van het project of van het milieueffectrapport waarop ze betrekking hebben.

Het milieueffectrapport, een niet-technische samenvatting en alle relevante documenten zijn te consulteren via de volgende link: 

Gepubliceerd op donderdag 22 april 2021 9.56 u.