Openingsuren & contact

Schade door wateroverlast?

Door de wateroverlast van de afgelopen dagen (weken) kan er schade zijn bij zowel particulieren, landbouwers, organisaties of ondernemers.

In het verleden moesten we als stad een aanvraag tot erkenning als ramp indienen. Deze regeling is aangepast en nu dient de schadelijder zelf een melding van schade te doen bij het Vlaams Rampenfonds. Deze melding van schade kan zowel voor particulieren, landbouwers, organisaties of ondernemers van pas komen in het kader van een eventuele schadevergoeding indien de ramp erkend wordt.

Daarnaast kan voor landbouwers ook nog de vraag tot vaststelling van schade aan teelten door de bevoegde commissie interessant zijn. Hierbij moeten we wel aangeven dat het PV van de commissie niet meer als enig bewijsstuk kan dienen in het kader van een ramp en dat er verder ook een koppeling is met de brede weersverzekering. Voor bepaalde landbouwers is het PV dan weer wel nog een belangrijk bewijsstuk in het kader van de belastingen.

Voor particulieren

 • Meld de schade uiterlijk tot 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel bij het Vlaams Rampenfonds
 • Het Vlaams Rampenfonds verzamelt de schademeldingen.
 • Na de einddatum om de schade te melden start het Vlaams Rampenfonds een onderzoek om het uitzonderlijk weersverschijnsel eventueel als ramp te erkennen.
 • Deze schademelding is geen aanvraag om een vergoeding vanwege het Vlaams Rampenfonds te krijgen.
 • Een aanvraagdossier kan pas ingediend worden na een eventuele erkenning als ramp.
 • Verzamel reeds foto’s en andere bewijsstukken voor een eventuele aanvraag in de toekomst.
Meer informatie is terug te vinden via:

https://www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen/schade-melden-bij-het-vlaams-rampenfonds

 

Voor landbouwers

Via de website van de stad kan onderaan het meldingsformulier voor de schade aan teelten teruggevonden worden. Breng dit VOLLEDIG ingevuld en ondertekend, samen met een kopie van de verzamelaanvraag, binnen in het administratief centrum of stuur dit door via milieu@zoutleeuw.be.

Voor landbouwers die een (gedeeltelijke) brede weersverzekering hebben:

 • Meld de schade uiterlijk tot 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel bij het Vlaams Rampenfonds
 • Het Vlaams Rampenfonds verzamelt de schademeldingen.
 • Na de einddatum om de schade te melden start het Vlaams Rampenfonds een onderzoek om het uitzonderlijk weersverschijnsel eventueel als ramp te erkennen.
 • Deze schademelding is geen aanvraag om een vergoeding vanwege het Vlaams Rampenfonds te krijgen.
 • Een aanvraagdossier kan pas ingediend worden na een eventuele erkenning als ramp.
 • Verzamel reeds foto’s en andere bewijsstukken voor een eventuele aanvraag in de toekomst.
Meer informatie is terug vinden via:

https://www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen/schade-melden-bij-het-vlaams-rampenfonds

https://www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen/overgangsperiode-schade-aan-teelten-en-niet-binnengehaalde-oogsten

Gepubliceerd op dinsdag 13 juli 2021 10.42 u.