Openingsuren & contact

Stak-het-Oep : Driekoningen in Zoutleeuw

Dit folkloristisch gebeuren is een oud volksgebruik waarbij op 6 januari rondgangen en optochten herinneren aan de Wijzen uit het Oosten die naar Bethlehem kwamen om de Koning der Joden te aanbidden en Hem geschenken te brengen.

Dit bedelzingen is een overblijfsel van oude mysteriespelen.‘Stak-het-Oep’ is een vervorming van ‘Steek-het-op’: hiermee wordt een uitgeholde biet bedoeld die dient als lantaarntje, soms met een mooi getande rand in de vorm van een koningskroon. De deelnemende groepen worden ontvangen in het Historisch Stadhuis en beoordeeld door een jury. Er worden geldprijzen voorzien voor de mooiste groep, de mooiste biet, de meest religieuze voorstelling en de mooiste Driekoningen. De groepen trekken door de straten van Zoutleeuw waar voor deze gelegenheid de straatlichten worden gedoofd: de uitgeholde bieten zorgen voor een heel speciale sfeer.

 

De kinderen zingen een Leeuws dubbelzinnig bedellied:


Drie Koningen, Drie Koningen
Geeft mij 'ne nieuwe(n) hoed 

Mijne(n) oude(n) is versleten
Ons moeder mag het niet weten

Onze vader heeft het geld
Op de rooster geteld

Oep inne Drijkuiningenavond
oep inne Drijkuiningendag

zat Maria Magadaleina al oep Sint-Jozef's graf

Stakked-oep
menne kij-jes es oep

stakked-oep
menne kij-jes es oep

de zondekes ware vergejeve
al ware ze nog zoe groewet

ha ha ha ... ha ha ha