Openingsuren & contact

Stand van zaken opvangcentrum asielzoekers Dormaal

Naar aanleiding van een verzoek bij de Raad van State om de beslissing van FEDASIL uiterst dringend te schorsen is er een advies van de auditeur bij de Raad van State. Het advies van de auditeur is om dit verzoek af te wijzen. Het advies van de auditeur wordt meestal gevolgd. Het arrest van de Raad

De stad is gebonden aan het zorgvuldigheidsbeginsel en mag dus geen ‘drieste’ beslissingen nemen.
Het stadsbestuur heeft steeds geoordeeld enkel preventief op te treden voor zover het wettig en zinvol is. In casu had de stad, na juridisch advies, beslist om niet naar Raad van State te stappen voor een procedure tot schorsing, omdat er te weinig juridische elementen waren voor geslaagde juridische procedure tot schorsing. Dit wordt nu bevestigd door het advies van de auditeur. Ook de advocaat van de indieners bevestigde dat de stad in deze zorgvuldig gehandeld heeft.

De stad blijft alle handelingen die FEDASIL stelt strikt opvolgen en vraagt ook aan de Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur om dat te doen inzake de uitvoering van de werken in het gebouw (vergunningsgewijs).

Er zal na de werken opnieuw een brandweerverslag opgevraagd worden teneinde de geschiktheid van het gebouw voor het aantal asielzoekers te controleren. Hoofdoel blijft om het aantal bewoners te beperken en zo een gepaste opvang te kunnen garanderen voor alle inwoners.

Ondertussen is er een stuurgroep opgericht met vertegenwoordigers van stad, OCMW, politie, wijkcomité en FEDASIL om de komst verder voor te bereiden.

Een volgende bijeenkomst gaat door op 7 november a.s.

Er hebben zich ook vrijwilligers aangemeld om de tijdelijke inwoners op te vangen. Ook zij zullen uitgenodigd worden op een bijeenkomst met FEDASIL en de stad. Als u zich wil melden als vrijwilliger kan dat altijd op burgemeester@zoutleeuw.be.

Zit u met vragen of opmerkingen? Aarzel niet om FEDASIL te contacteren: info.zoutleeuw@fedasil.be.

 Reportage Terzake 24/10/2019

Gepubliceerd op zaterdag 26 oktober 2019 11.16 u.