Openingsuren & contact

strategisch project ‘OnverGETElijk!’

Het strategisch project ‘OnverGETElijk!’ wenst de Getestreek als klimaatbuffer in Vlaanderen te versterken.
Om dit mogelijk te maken, identificeerden we zes transitieopgaven voor een toekomstklare Getestreek:

  • Naar een klimaatrobuust waterlandschap: waterkwaliteit van bron tot monding, een integraal waterbeleid met ruimte voor water, versterking van de biodiversiteit en klimaatadaptatie
  • Naar levenskrachtige dorpen: woonkernen als parels in de vallei met een gezonde en groene dorpsomgeving en -beleving
  • Naar een hecht netwerk van dorpen: van slaapdorpen naar verbonden dorpen als één maatschappelijk geheel met elkaar én met de steden 
  • Naar een integrale fietscultuur: de modal shift waarmaken met een fietsgericht omgevingsbeleid en een structurerend fietsnetwerk
  • Naar een onverGETElijke beleving: opstapplekken en wandelingen verbinden de dorpen met de vallei – een streek om te (be)leven en ontdekken
  • Naar de productieve streek van morgen: een veerkrachtig productief landschap – met een levende, koolstofrijke bodem, inzet op ecosysteemdiensten en korte ketenafzet

Aan die transitieopgaven wordt op een geïntegreerde wijze gewerkt door de vertaling ervan in twee hefboomprojecten en drie thematische landschappen die elk op hun beurt bijdragen tot een toekomstbestendige Getestreek.

Gepubliceerd op vrijdag 2 februari 2024 10.06 u.