Openingsuren & contact

Studiebeurzenstichtingen 2021-2022

De aanvragen om één of meer van de beschikbare studiebeurzen, vermeld op de te downloaden lijst, te bekomen, moeten voor 5 juni 2021 toekomen op het secretariaat van de Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant, WTCIII, Simon Bolivarlaan 30, bus 11, 1000 Brussel, per brief of per e-mail op het adres cbeb@misc.irisnet.be.

Meer info

Gepubliceerd op donderdag 15 april 2021 16.38 u.