Openingsuren & contact

SVK WOONREGT zoekt een WOONBEGELEIDER (M/V)

VACATURE:

Bediendecontract onbepaalde duur - voltijds (38 uur)

PC 319.01 – Barema B1c

Hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques

 

DOELSTELLINGEN: 

Een SVK huurt betaalbare en kwalitatieve woningen in op de private huurmarkt en verhuurt deze door aan de sociale doelgroep. Huurders van een SVK-woning zijn volgens de sociale huurwetgeving verplicht de woonbegeleiding te aanvaarden. De woonbegeleider ondersteunt de huurders in hun rechten en plichten, zoals het onderhoud als goede huisvader, de betalingen van de huurlasten én de integratie in een buurt, ...

De woonbegeleider zal proactief de huurders bijsturen en adviseren tijdens huisbezoeken.

TAKENPAKKET:

 Samen voor 70% van de tijdsindeling: woonbegeleiding

 • Gesprekken met huurders
 • Huisbezoeken en opvolging van probleemsituaties
 • Klachtenbehandeling

Samen voor 20% van de tijdsindeling: Administratieve verwerking

 • Registratie van gegevens (schriftelijk en digitaal)
 • Afspraken plannen
 • Brieven schrijven

Samen voor 10% van de tijdsindeling: Andere taken

 • Betrokkenheid met de doelgroep vergroten (bewonersmomenten, folders, Facebook…)
 • Rapportage aan het team en multidisciplinair overleg
 • Deelnemen aan intervisies en opleidingen

 

VAKTECHNISCHE COMPETENTIES:

 • v Sterke sociaal-communicatieve vaardigheden
 • v Voldoende administratieve en organisatorische vaardigheden
 • v Flexibel zijn en bereid om intern bij te scholen (sociale huurwetgeving, SVK-regelgeving,…)
 • v Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
 • v Kunnen omgaan met de doelgroep en psychosociale problemen

 

PROFIEL VAN DE MEDEWERKER:

 • v Ofwel houder zijn van een diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met een afstudeerrichting in het sociaal werk of van bachelor in de sociale gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma
 • v Ofwel ten minste 5 jaar ervaring aantonen inzake de begeleiding van personen en gezinnen die behoren tot een sociale doelgroep
 • v Rijbewijs en bezit van eigen wagen

 

SOLLICITATIEPROCEDURE:

Stuur uw sollicitatiebrief met C.V. en diploma vóór 10/11/2019 naar:

SVK WoonregT vzw - t.a.v. Els Van Der Hoeven

Kabbeekvest 110/3 - 3300 Tienen

of els@svkwoonregt.be

Meer info: 016/82 34 33 (Els Van Der Hoeven)