Openingsuren & contact

Tijdelijk opvangcentrum in Zoutleeuw

Tijdelijke opvang van asielzoekers in voormalig woonzorgcentrum Philemon en Baucis te Dormaal

In het voormalig woonzorgcentrum Philemon en Baucis te Dormaal zullen tijdelijk asielzoekers worden opgevangen. Het zal plaats bieden aan maximum 130 mensen. De eerste bewoners worden ten vroegste eind oktober verwacht.
Wij beklemtonen dat voor een dergelijke beslissing van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (FEDASIL) aan de gemeente geen toestemming moet gevraagd worden.

In maart 2018 was er een ambitieus plan om de opvangcapaciteit van asielzoekers af te bouwen omwille van een dalende trend bij de instroom van vluchtelingen. In de zomer van 2018 sloeg dat om en ontstond er een nood aan extra opvangplaatsen. Asielzoekers moeten langer wachten op een uitspraak, door de dossierachterstand bij de asielinstanties. Daardoor blijven ze langer in de asielopvang en werd beslist om de opvangcapaciteit van bepaalde centra te verhogen en om andere centra langer open te houden. Ondanks die beslissingen blijft de opvangcapaciteit te klein. Daarom heeft Fedasil beslist om ook in Dormaal plaatsen te creëren. Eerder werden ook tijdelijke opvangcentra geopend in Lommel (28/12), Zaventem (30/1), Moeskroen (22/2), Deurne (20/6) en Couvin (11/7).

Het gaat het om een tijdelijk initiatief. We gaan er voorlopig vanuit dat men een piek heeft bereikt en in de loop van 2020 terug aan afbouwen kan beginnen. We moeten Fedasil op hun woord geloven. Ook heeft de stad formeel geprotesteerd bij de bevoegde minister de Block i.v.m. de maximale capaciteit. 130 opvangplaatsen lijkt ons echt teveel voor deze site.

28 werknemers

De opening van het centrum wordt toevertrouwd aan een ervaren team van Fedasil-medewerkers uit Sint-Truiden en er worden ook 28 nieuwe werknemers aangeworven. De vacatures vindt u binnenkort terug op onze website, de website van FEDASIL en die van de VDAB.

OKAN-klassen

De inrichting zal op heel korte termijn starten, aangezien de eerste bewoners ten vroegste eind oktober verwacht worden. Dat geeft de onderwijsinstellingen nog wel de mogelijkheid om zich terdege voor te bereiden op extra leerlingen en om OKAN-klassen en cursussen Nederlands in te richten voor de nieuwkomers.

Open opvangcentrum

Er zullen in het centrum zowel gezinnen – met en zonder kinderen – als alleenstaanden van diverse nationaliteiten verblijven. Het gaat over een ‘open opvangcentrum’. Dit betekent dat bewoners er overdag – gecontroleerd – binnen en buiten kunnen lopen. ’s Nachts is het centrum gesloten. Bezoekers kunnen zich wel melden, maar het opvangcentrum is niet vrij toegankelijk. De stad vraagt om gezien de aard van het gebouw vooral te focussen op zorgbehoevende bewoners

Het gemeentebestuur was geen vragende partij voor het asielcentrum, maar zal de bewoners in de best mogelijke omstandigheden ontvangen en haar verantwoordelijkheid nemen. We delen de natuurlijke bezorgdheid van de inwoners van Dormaal en zullen er alles aan doen om deze weg te nemen en de last tot een absoluut minimum te beperken.

Er vindt een infoavond plaats en er wordt wellicht een opendeur met rondleidingen georganiseerd.

Gepubliceerd op woensdag 28 augustus 2019 12.40 u.