Openingsuren & contact

Toelichtingen

Hoelang wordt een niet-geconcedeerd graf, een plaats op het urnenveld of nis bewaard?

De wettelijke termijn bedraagt minstens 10 jaar. Art. 5 bepaalt echter dat deze plaatsen gedurende een termijn van 20 jaar kosteloos bewaard worden. Indien het een plaats voor twee personen betreft dan gaat deze termijn in vanaf de laatste bijzetting indien deze plaatsvindt binnen de eerste termijn van 20 jaar.

Waarom moet er een concessie aangevraagd worden voor een graf in volle grond voor twee personen?

Dit is noodzakelijk ingevolge de termijn van 10 jaar grafrust, opgelegd door het nieuwe decreet. Wordt er geen concessie aangevraagd dan mag er binnen de 10 jaar na begraving geen bijzetting gebeuren. Zie artikel 5.

Kan men een concessie verkopen aan derden?

Neen. Concessies zijn niet overdraagbaar. Zie artikel 11.

Hoelang duurt een concessie?

Voorbeeld graf in volle grond voor 2 personen

Iemand neemt een concessie in het jaar 2005 voor 20 jaar. De tweede begunstigde van deze concessie komt te overlijden in 2020. Vanaf dat ogenblik begint een nieuwe termijn van 20 jaar te lopen. M.a.w. de termijn van deze concessie loopt tot 2040 en duurt dus 35 jaar. Na deze termijn zijn een onbeperkt aantal hernieuwingen mogelijk. Stel echter dat de tweede begunstigde nog in leven is na de eerste termijn van 20 jaar dan dient de concessie hernieuwd te worden na 20 jaar. Zie artikels 8, 9, 10 en 11.

Voorbeeld grafkelder voor 2 personen

Iemand neemt een concessie in het jaar 2005 voor 40 jaar. De tweede begunstigde van deze concessie komt te overlijden in 2020. Vanaf dat ogenblik begint een nieuwe termijn van 40 jaar te lopen. M.a.w. de termijn van deze concessie loopt tot 2060 en duurt dus 55 jaar. Na deze termijn zijn een onbeperkt aantal hernieuwingen mogelijk. Stel echter dat de tweede begunstigde nog in leven is na de eerste termijn van 40 jaar dan dient de concessie hernieuwd te worden na 40 jaar. Zie artikels 8, 9, 10 en 11.

Welke zijn de tarieven en termijnen voor concessies?

 Tarieven voor concessies  Opmerkingen
 Inwoners  Niet-inwoners  
Grafkelder - termijn van 40 jaar  

 €1500
(€750/m2)

€3000
(€1500/m2)
 Concessie moet aangevraagd worden bij overlijden.
 Termijn hernieuwing : € 1500 voor 30 jaar  
Graven in volle grond - termijn van 20 jaar  
 €200
(€100/m2)
 €400
(€200/m2)
€1000 voor vreemde begraving
 Concessie moet aangevraagd worden bij overlijden indien het een graf voor 2 personen is.
 Termijn hernieuwing : € 300 voor 10 jaar  
 Nis in columbarium - termijn van 20 jaar  
 €100  €200
€1000 vreemde begraving
 Concessie kan aangevraagd worden bij overlijden
(= eerste concessie), of later of bij ontruiming
(= tarief hernieuwing)
Termijn hernieuwing : € 300 voor 10 jaar  
Urnenveld - termijn van 20 jaar  
 €100 €200
€1000 vreemde begraving
 Concessie kan aangevraagd worden bij overlijden
(= eerste concessie), of later of bij ontruiming
(= tarief hernieuwing)
Termijn hernieuwing : € 300 voor 10 jaar  

De begrafenis zal plaatshebben binnen de vijf dagen volgend op de dag van overlijden. Wat betekent dat in de praktijk?

Deze termijn wordt bepaald in artikel 3. Zon- en feestdagen worden niet meegeteld.

Enkele voorbeelden:

  • Iemand overlijdt op de zaterdag vóór Pasen: paaszondag en paasmaandag tellen niet mee, zodat de begrafenis uiterlijk op de eerstvolgende zaterdag plaatsvindt.
  • Iemand overlijdt op een zondag: indien er geen feestdag volgt dan vindt de begrafenis uiterlijk plaats op de eerstvolgende vrijdag.
  • Iemand overlijdt op zondag 10 november: maandag 11 november is een wettelijke feestdag zodat de begrafenis uiterlijk plaatsvindt op de eerstvolgende zaterdag.
  • Iemand overlijdt op maandag: indien er geen feestdag volgt dan vindt de begrafenis uiterlijk plaats op de eerstvolgende zaterdag.
  • Iemand overlijdt op woensdag: indien er geen feestdag volgt dan vindt de begrafenis uiterlijk plaats op de eerstvolgende dinsdag.
  • Iemand overlijdt op vrijdag: de zondag telt niet mee en indien er geen feestdag volgt dan vindt de begrafenis uiterlijk plaats op de eerstvolgende donderdag.
  • Iemand overlijdt op zondag 24 december: maandag 25, dinsdag 26, zondag 31 december en maandag 1 januari tellen niet mee, zodat de begrafenis uiterlijk plaatsvindt op dinsdag 2 januari.

Wat kost een naamplaatje voor een asverstrooiing en wanneer wordt het aangebracht op de daarvoor bestemde plaats?

Het naamplaatje is kosteloos en jaarlijks worden de toe te voegen plaatjes voor de voorbije periode van ± 1 jaar aangebracht omstreeks half oktober. Zie artikel 13.

Wanneer kan een opgraving plaatsvinden?

Dat kan pas na machtiging van de burgemeester. De toestemming tot opgraving kan enkel verleend worden om ernstige redenen. Zie artikel 15. De kostprijs bedraagt 1000 euro.

Nieuwe decreet betreffende de begraafplaatsen en lijkbezorging van 16 januari 2004.

Belangrijke informatie ingevolge de nieuwe gemeentelijke reglementering vanaf 1 januari 2005.

Raadpleeg hier een overzicht m.b.t. alle mogelijkheden van teraardebestelling en kosten van een concessie, een grafkelder en een gedenksteen voor het urnenveld.

Verval concessies

Jaarlijks vervallen er een aantal concessies. Dat kan zowel zijn voor een graf in volle grond, een grafkelder, een nis in het columbarium of een plaats op het urnenveld. In de onderstaande lijst worden per kerkhof de concessies vermeld die zullen vervallen. Voor de kerkhoven die niet vermeld staan op deze lijst vervallen er dus geen concessies.
Iedere belanghebbende kan vóór de vervaldatum een hernieuwing van de concessie aanvragen overeenkomstig de voorwaarden, opgenomen in het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen. Een aantal concessie vervielen reeds in januari. Voor deze concessies kan de hernieuwing aangevraagd worden binnen de twee maanden na de vervaldatum.