Openingsuren & contact

Update seizoenarbeiders, opvolging nieuwe besmettingen en meer

Vind hier een overzicht van de coronamaatregelen voor seizoensarbeiders, opvolging nieuwe besmettingen, schade fruitsector, onweders enz.
Seizoenarbeiders

We verwachten de komende maand zo’n 400 seizoenarbeiders. Deze verblijven niet allemaal in Zoutleeuw, maar worden hier vaak wel tewerkgesteld.

 • Met de sector (Boerenbond) zijn extra veiligheidsregels m.b.t. corona afgesproken, goedgekeurd en algemeen bindend verklaard. Deze info is via de sector en via de stad naar alle betrokkenen verstuurd. Om niets aan het toeval over te laten, krijgen de werkgevers de informatie ook nog eens aan de balie wanneer ze hun arbeiders komen inschrijven.
 • De dienst milieu is, op vraag de gouverneur, een bevraging gestart om de aantallen, datum aankomst, land van herkomst enz. te inventariseren.
 • De dienst welzijn zal iedere fruitboer bezoeken om de situatie ter plaatse te onderzoeken en de nodige adviezen geven.
 • Bij een mogelijke uitbraak gaan betrokkenen in quarantaine. Indien nodig zullen extra maatregelen worden genomen in overleg met het betrokken bedrijf.
 • Info over de zones van herkomst:
  • Seizoenarbeiders uit groene zones mogen onmiddellijk ingezet worden
  • Seizoenarbeiders uit rode of oranje zones gaan eerst in quarantaine en worden getest
Opvolging nieuwe besmettingen
 • Iedere gemeente krijgt een liaisongeneesheer. Voor Zoutleeuw is dat Dr. Jos Ceyssens. Alle huisartsen signaleren nieuwe gevallen aan de liaisongeneesheer. Deze worden doorgegeven aan een callcenter dat het contactonderzoek opstart.
 • Ook de burgemeester, noodplanambtenaar en dienst welzijn van de stad worden hiervan op de hoogte gesteld. Aan de betrokken patiënt wordt gevraagd of hij/zij mag worden opgebeld door de dienst welzijn. Zo kunnen we maximaal ondersteuning bieden in afspraak met de patiënt.
 • Indien nodig komt de Corona Cel bij elkaar om extra maatregelen te nemen.
  Op deze manier zijn we voorbereid op wat misschien komt.
 • Update aantal gevallen: op 11/8 noteerden we 1 nieuwe besmetting, daarvoor zijn ondertussen de nodige afspraken gemaakt.
Schade aan oogst

De dienst milieu is gestart met de inventarisatie van de schade in de fruitsector, o.a.

brandschade door de hitte. De fruitpluk staat voor de deur dus er wordt snel gehandeld.

Onweders

Er staan zandzakken klaar in Halle aan de kerk en in Budingen op de parking van begrafenisondernemer Stiers. Je kan je daar gaan bevoorraden om je garage of keldergaten af te dekken.

Stropop op markt

Omwille van mogelijk brandgevaar wordt de stropop dagelijks nat gemaakt tijdens het begieten van de bomen. De pop zal ook meer naar voren geplaatst worden zodat ze verder van de kerk af komt te staan.

Gepubliceerd op donderdag 13 augustus 2020 13.21 u.