Openingsuren & contact

Vacature deskundige burgerzaken

Momenteel zijn wij op zoek naar een voltijds deskundige burgerzaken om de dienst bevolking en burgerlijke stand te versterken.

Zoutleeuw is een plattelandsstad, aan de samenvloeiing van de Kleine en Grote Gete. In deze dynamische en groene omgeving, waar ruimte is voor initiatief, gebeuren alle ontwikkelingen met respect voor de aanwezige landschappelijke diversiteit en de cultuurhistorische waarden.

Onze voorzieningen met een duidelijk bovenlokaal karakter op vlak van onderwijs, zorg, justitie, erfgoed, toerisme, zijn troeven om een bijdrage te leveren aan een duurzame en sociale ontwikkeling van de regio. We streven naar een optimale samenwerking om zo onze bestuurskracht te garanderen en verder te ontwikkelen.

Het stadsbestuur staat voor een objectieve, transparante dienstverlening aan de burger met focus op het algemeen belang en gericht op toekomstige uitdagingen.

Als deskundige burgerzaken sta je in voor de dienstverlening aan de burger inzake burgerlijke stand en bevolking. Als deel van het team burgerzaken draag je zorg voor de opmaak van akten die de volledige levensloop van de burger overspannen (geboorte, huwelijk en wettelijke samenwoning, overlijden,…), vervul je de gemeentelijke taken in het beheer van de databank van akten van de burgerlijke stand (DABS) en help je de burger bij bevolkings- en vreemdelingenaangelegenheden. Je informeert en adviseert burgers en je verwijst hen zo nodig door naar de bevoegde instanties. Je werkt bij de uitvoering van je taken samen met interne en externe partners.

AANBOD

Voor de functie van deskundige burgerzaken bieden wij een voltijdse contractuele aanstelling van onbepaalde duur aan met verloning loonschaal B1-B3.

Je krijgt bijkomende extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques, ecocheques, hospitalisatieverzekering, 2de pensioenpijler en vergoeding woon-werkverkeer (fiets of openbaar vervoer). Je kan opleiding volgen in functie van je persoonlijke ontwikkeling.

Ook leggen we een werfreserve aan voor 2 jaar eventueel verlengbaar met 2 jaar.

VOORWAARDEN

Diplomavoorwaarden: bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld.

INTERESSE?

Solliciteren kan door tot en met 19 juli 2022 je motivatiebrief, cv en kopie van je diploma:

  • te mailen naar vacature@zoutleeuw.be
  • OF te verzenden naar AC Aen Den Hoorn 1, 3440 Zoutleeuw t.a.v. het schepencollege
  • OF af te geven tegen ontvangstbewijs op de personeelsdienst, AC Aen Den Hoorn 1, 3440 Zoutleeuw.

Aarzel niet om bijkomende informatie te vragen

Over de functie-inhoud en de dienst: Guy Vansimpsen, beleidscoördinator mens (011/78.92.15 of guy.vansimpsen@ocmwzoutleeuw.be)

Over de selectieprocedure, aanbod en voorwaarden: Sonja Vandevelde, administratief medewerker personeelsdienst (011/94.90.04 of sonja.vandevelde@zoutleeuw.be).

Gepubliceerd op donderdag 23 juni 2022 10 u.