Openingsuren & contact

Vacature maatschappelijk werker

Momenteel zijn wij op zoek naar een maatschappelijk werker om onze sociale dienst te versterken.

Zoutleeuw is een plattelandsstad, aan de samenvloeiing van de Kleine en Grote Gete. In deze dynamische en groene omgeving, waar ruimte is voor initiatief, gebeuren alle ontwikkelingen met respect voor de aanwezige landschappelijke diversiteit en de cultuurhistorische waarden.

Onze voorzieningen met een duidelijk bovenlokaal karakter op vlak van onderwijs, zorg, justitie, erfgoed, toerisme, zijn troeven om een bijdrage te leveren aan een duurzame en sociale ontwikkeling van de regio. We streven naar een optimale samenwerking om zo onze bestuurskracht te garanderen en verder te ontwikkelen.

Het stadsbestuur staat voor een objectieve, transparante dienstverlening aan de burger met focus op het algemeen belang en gericht op toekomstige uitdagingen.

De sociale dienst verzekert de dienstverlening die nodig is om aan elke persoon waarvoor het OCMW bevoegd is, de mogelijkheid te bieden een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Deze dienstverlening situeert zich zowel op preventief als curatief vlak en kan bestaan uit financiële hulp, materiële of immateriële hulp, als ook uit psychosociale hulp. De sociale dienst staat voorts in voor de behandeling van alle aanvragen voor individuele hulpverlening, ingediend door burgers op basis van federale, Vlaamse of lokale regelgeving, waarvoor een voorafgaand sociaal onderzoek vereist is.

Als maatschappelijk werker verzeker je mee de dienstverlening die nodig is om aan elke persoon waarvoor het OCMW bevoegd is, de mogelijkheid te bieden een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Door het geven van psychosociale, financiële, materiële of immateriële hulp, informatie en advies, zorg jij mee voor onze inwoners. Je gaat methodisch en doelgericht te werk om je cliënt zo goed mogelijk te begeleiden en neemt hierbij een coachende houding aan, waarbij je vertrekt vanuit het potentieel van jouw cliënt.

AANBOD

Voor de vacature van maatschappelijk werker, met verloning volgens de weddeschaal B1-B3, bieden wij een voltijdse contractuele vervangingsovereenkomst van onbepaalde duur aan

Je krijgt bijkomende extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques, ecocheques, hospitalisatieverzekering, 2de pensioenpijler en vergoeding woon-werkverkeer (fiets of openbaar vervoer). Je kan opleiding volgen in functie van je persoonlijke ontwikkeling.

VOORWAARDEN

Kandidaten dienen voor de functie van ‘maatschappelijk werker' te beschikken over

  1. het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma;
  2. het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma.

INTERESSE?

Solliciteren kan door tot en met  20 maart 2023 je motivatiebrief, cv en kopie van je diploma:

  • te mailen naar vacature@ocmwzoutleeuw.be
  • OF te verzenden naar Prins Leopoldplaats 3, 3440 Zoutleeuw t.a.v. het vast bureau
  • OF af te geven tegen ontvangstbewijs op het OCMW secretariaat Prins Leopoldplaats 3, 3440 Zoutleeuw.

Aarzel niet om bijkomende informatie te vragen

Over de functie-inhoud en de sociale dienst: Veerle Knops, teamverantwoordelijke sociale dienst (011/78.92.13 of veerle.knops@ocmwzoutleeuw.be

Over de selectieprocedure, aanbod en voorwaarden: Sarah Toppets, beleidscoördinator beleid en organisatie wnd. (011/78.92.14 of sarah.toppets@ocmwzoutleeuw.be). 

Gepubliceerd op dinsdag 7 maart 2023 10 u.