Openingsuren & contact

Vanaf 10/06 kunnen evenementen opnieuw aangevraagd worden.

Op basis van de dalende trend in de besmettingsgraad en de komende versoepelingen van de coronamaatregelen, heeft de burgemeester beslist om het burgemeestersbesluit van 13/01/2021 houdende het verbod op alle evenementen, markten, kermissen en wielerwedstrijden in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19) met ingang van 09/06 op te heffen.

Vanaf 10/06 kunnen evenementen opnieuw aangevraagd worden.

Het evenementenformulier dient minstens 4 weken voorafgaand de activiteit ingediend te worden via evenement@zoutleeuw.be.

Laattijdige aanvragen kunnen helaas niet behandeld worden.

Na interne evaluatie zal, indien nodig bijkomende informatie aan de organisator opgevraagd worden (covid-scan, inplantingsplan, draaiboek, …)

De organisators van eerdere aanvragen die reeds eerder werden geweigerd, kunnen vanaf 10/06 een nieuwe aanvraag indienen.

Let wel: eventuele toelatingen zijn steeds onder voorbehoud van de geldende maatregelen en toestand.

Gepubliceerd op woensdag 2 juni 2021 15.48 u.