Openingsuren & contact

Verkiezingen voor het bestuur van de cultuurraad 2022

Op de algemene vergadering van 8 april 2019 werd de huidige cultuurraad opgericht en het huidige bestuur van de cultuurraad verkozen. Artikel 8 van de statuten bepaalt dat: ‘Bestuursleden worden herverkozen na verloop van drie jaar. Het uittredende bestuur organiseert de verkiezingen en blijft in functie tot het nieuwe bestuur uiterlijk op 30 juni van het daaropvolgende jaar wordt aangesteld”. Op de algemene vergadering van april zullen verkiezingen georganiseerd worden voor de samenstelling van het nieuwe bestuur van de cultuurraad.

Alle leden van de algemene vergadering van de cultuurraad kunnen zich kandidaat stellen om lid te worden van het bestuur van de cultuurraad. De algemene vergadering kiest uit de voorgedragen kandidaten ten hoogste 16 leden die samen het bestuur vormen. Uit de gekozen bestuursleden kiest de algemene vergadering vervolgens een voorzitter, 2 ondervoorzitters en een penningmeester die samen met de overige gekozenen het dagelijkse beheer van de cultuurraad voeren.

In bijlage vindt u het ‘Formulier officiële kandidaatstelling bestuur cultuurraad’. Hierop dient de afgevaardigde van uw vereniging opgegeven te worden en dient deze aan te geven of hij/zij kandidaat is voor een functie in het bestuur van de cultuurraad. Dit formulier dient bovendien ondertekend te worden door u als voorzitter en door de secretaris van uw vereniging.

Dit formulier dient uiterlijk 15 maart 2022 bezorgd te worden aan het secretariaat van de cultuurraad, t.a.v. Vincent Engelbos, GC De Passant – Aen den Hoorn 12 te 3440 Zoutleeuw. Ook indien de afgevaardigde van uw vereniging dezelfde blijft en/of geen kandidaat is voor een bestuursfunctie moet het formulier ingediend worden.