Openingsuren & contact

Vervallen grafconcessies

Ieder jaar vervallen er concessies op de begraafplaatsen. De stad is verplicht op elk graf dat komt te vervallen een aanplakking te doen.

De vervallen concessies worden ook aan de ingang van het kerkhof aangeplakt. We doen dit in de loop van de maand oktober. De lijst, per kerkhof, vindt u ook in bijlage.

De belanghebbende van het graf krijgen dan tijd om de concessie al dan niet te verlengen voor de vervaldatum.

Van de graven waarop de concessie niet verlengd wordt, worden de grafstenen verwijderd in het voorjaar van 2021.

Met dit bericht op de website willen we iedereen extra attent maken voor deze procedure. De stad kan geen persoonlijke verwittigingen doen, omdat we enerzijds niet over de gegevens van erfgenamen beschikken, anderzijds, omdat we niet alle belanghebbenden bij een vervallen concessie kennen.

Gepubliceerd op donderdag 3 oktober 2019 10.13 u.