Openingsuren & contact

Vervoer naar het vaccinatiecentrum, Zoutleeuw - Landen.

65-Plussers uit Zoutleeuw en onze eerstelijnszone kunnen per taxi naar het vaccinatiecentrum te Landen voor slechts 5 euro per persoon.

Als stad willen we onze inwoners stimuleren om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Wat de verplaatsing naar het vaccinatiecentrum in Landen betreft, beseffen we dat met het reguliere vervoersaanbod niet alle vervoersnoden kunnen ingevuld worden. Om iedere burger de mogelijkheid te bieden zich te laten vaccineren, biedt Zoutleeuw in samenwerking met de andere gemeente van de Eerstelijnszone de minder mobiele 65-plussers van onze gemeente, die niet op eigen initiatief in het vaccinatiecentrum van Landen geraken, taxivervoer aan.

Er wordt voor het vaccinatiecentrum van Landen één inbelnummer voorzien waarop de minder mobiele burger taxivervoer kan aanvragen. Dit nummer is 016/80.29.31

Het forfaitair tarief voor taxivervoer bedraagt voor gans de stad Zoutleeuw voor naar het vaccinatiecentrum te Landen 45euro. In dit tarief is het aan huis ophalen van de aanvrager, het vervoer naar het vaccinatiecentrum, de wachttijd aan het vaccinatiecentrum en het vervoer van het vaccinatiecentrum naar de woonplaats van de aanvrager begrepen. Dit tarief is van toepassing voor maximum 2 personen per rit, ongeacht de duur van de wachttijd. Het tarief is samengesteld uit een forfaitaire bijdrage te betalen door de aanvrager aan de taxi-exploitant en een bijdrage ten laste van Zoutleeuw. Het forfait te betalen door de aanvrager 65-plusser bedraagt slechts 5 euro per persoon. De gemeente betaalt aldus zelf een bijdrage van 40 of 35 euro (voor 1 persoon respectievelijk 2 personen) voor jouw taxivervoer. De verschillende gemeenten uit de eerstelijnszone zullen solidair deze kosten dragen.

Indien je zelf ook nog algemene vragen hebt over het vaccinatiecentrum of de vaccinatie op zich, kan je terecht op het helpdesknummer voor vaccinatiecentrum Landen 011/88.03.30.

Gepubliceerd op donderdag 25 februari 2021 15.34 u.