Openingsuren & contact

VICT schenkt 750 € aan vzw Passhuis

Jaarlijks schenkt VICT een bepaald bedrag aan een goed doel dat uitgekozen wordt door het lokaal bestuur waar zij actief zijn.

Het leveren, plaatsen, beheren en ledigen van de textielcontainers in Groot-Zoutleeuw is toegekend aan het Vlaams inzamelcentrum Textiel (VICT).

Doordat er afgelopen jaar heel wat textiel werd ingezameld kon VICT 750 euro schenken. De stad heeft dit jaar besloten om het geld aan vzw Passhuis te schenken.

Passhuis vzw is ontstaan vanuit een engagement en initiatief van enkele ouders van kinderen met autismespectrumstoornis. Omwille van de zorg- en begeleidingsbehoefte van hun kinderen konden zij onvoldoende terecht in het bestaande zorglandschap om kwalitatieve en kindgerichte opvang en begeleiding voor hun kinderen te verzekeren. Passhuis vzw is van en voor de personen met autismepectrumstoornis of hun ouders/familieleden die gebruik maken van de diensten van de vzw. Elke ouder van een kind met autismespectrumstoornis of de persoon zelf wordt na een try-outperiode en na wederzijdse goedkeuring opgenomen als beheerder van de vzw. Dit garandeert een kindgerichte en individuele benadering van elk kind. Elke ouder kent zijn/haar kind het best en is als ervaringsdeskundige volwaardig participant in alle aspecten van het beheer en de werking van de vzw.

Adres: Passhuis - Asbroekstraat 12, 3440 Halle-Booienhoven
Meer info op www.passhuis.be
Gepubliceerd op vrijdag 15 mei 2020 10.26 u.