Openingsuren & contact

Vlaamse Regering bereikt stikstofakkoord

Op 10 maart 2023 kwam de Vlaamse Regering tot een akkoord over het Vlaamse stikstofplan: de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld. De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

  • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen; 
  • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H; 
  • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten; 
  • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen; 
  • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen. 
 
In het Vlaamse stikstofplan zitten dus maatregelen om:
  • de uitstoot van stikstof tegen 2030 sterk te verminderen
  • de aangetaste natuur te beschermen en te herstellen
  • en het vergunningenbeleid aan te passen voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt.
De Programmatische Aanpak Stikstof richt zich op gebieden in Vlaanderen die deel uitmaken van het Europese Natura 2000-netwerk: de habitatrichtlijngebieden. Die gebieden worden beschermd om de unieke fauna en flora in stand te houden.
 
De Programmatische Aanpak Stikstof treedt in werking als de maatregelen vastgelegd zijn in de Vlaamse wetgeving. Intussen geldt er een overgangsregeling voor de toekenning van vergunningen. Een omzendbrief is in opmaak.
 
U vindt het definitieve stikstofplan en de bijbehorende milieueffectrapporten en passende beoordeling op de pagina ‘Stikstofaanpak’.

Vragen over de Programmatische Aanpak Stikstof? Lees meer op Stikstof in Vlaanderen of stuur een mail naar stikstof@vlaanderen.be

Gepubliceerd op vrijdag 31 maart 2023 12.06 u.