Openingsuren & contact

Woononderzoek - stad Zoutleeuw

Zoutleeuw werkt mee aan dit woononderzoek om het woonbeleid beter af te kunnen stemmen op de noden van de bevolking en om plaats te maken voor het soort van woonprojecten die bewoners graag willen.

We vragen je vooral om mee te doen aan dit onderzoek als je tussen de 20 en 29 jaar of 55 jaar of ouder bent.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer een kwartier. Vragen die je liever niet invult kan je overslaan om vervolgens door te gaan met de volgende vragen.

De enquête is anoniem: we vragen niet naar je naam en jouw antwoorden worden samen met alle andere antwoorden verwerkt tot globale resultaten. Je antwoorden worden veilig opgeslagen in een databestand dat enkel voor het onderzoeksteam toegankelijk is. De gegevens worden enkel verwerkt voor de studie en worden niet gedeeld met derden. Ze zullen na analyse verwijderd worden. Papieren bevragingen worden na invoer vernietigd. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zullen in ‘De Zoutpot’ worden gepubliceerd.

Om te starten met het invullen van de vragenlijst kan je hier klikken

Voor vragen over deze vragenlijst kan je contact opnemen per mail of per telefoon met:

Dit woononderzoek is een samenwerkingsverband tussen de stad Zoutleeuw, de provincie Vlaams-Brabant en de Technische Universiteit Delft. Het onderzoek maakt deel uit van een breder Europees project “Housing 4.0 Energy”.

Gepubliceerd op vrijdag 30 april 2021 10.25 u.