Openingsuren & contact

Zonnepanelen en windenergie

Rond het vergunnen van de constructies voor alternatieve energieën zoals windenergie, zonne-energie, ‚Ķ bestaat nogal wat onduidelijkheid. De wetgeving spitst zich voornamelijk¬†toe op de grote constructies zoals grote windmolens en windmolenparken en niet zozeer op de kleine private constructies. De nota omtrent alternatieve energieën tracht hierin een duidelijker beeld te scheppen en geeft een afwegingskader voor het vergunnen van deze constructies en dit zowel op grote als op kleine schaal.