Openingsuren & contact

Zoutleeuw ondersteunt scholen bij heropening

Volgende week gaan de scholen opnieuw gefaseerd open. Dit gaat gepaard met heel wat voorbereidingen en aanpassingen van de werking. Het stadsbestuur tracht de scholen hierbij zoveel mogelijk te ondersteunen.

Na een constructief overleg met de scholen, plannen we een aantal concrete acties om ervoor te zorgen dat deze op een veilige manier opnieuw kunnen open gaan.

  • De gemeente voorziet mondmaskers voor alle leerkrachten. Ook faceshields, plexiwanden worden waar nodig aangeleverd. Om de toegang tot de school en de speelplaats op een veilige manier te organiseren, worden er vanuit de technische dienst nadarhekken en afspanningslint ter beschikking gesteld.
  • Aan iedere school zal een wijkagent aanwezig zijn bij het begin en/of einde van de schooluren.
  • De logistieke medewerkers van de Passant en van de poetsdienst van de stad zullen 2 keer per dag in elke school bijspringen om zo mee te helpen aan een optimale hygiëne.
  • Indien nodig kan iedere school ook gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur om dit in te richten als extra les- of opvangruimte.
  • Binnen de huidige buitenschoolse opvang (voor en na de schooluren) wordt extra opvang capaciteit (20 plaatsen) voorzien.
  • De situatie wordt voortdurend opgevolgd en besproken met scholen/buitenschoolse kinderopvang om bij te sturen waar nodig
Gepubliceerd op vrijdag 15 mei 2020 8.49 u.