Openingsuren & contact

Aanvragen organisatie evenementen

Verenigingen of particulieren die een evenement willen organiseren moeten hiervoor een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Deze aanvraag moet uiterlijk 3 weken voor het evenement plaats vindt ingediend worden bij de Dienst Interne Zaken, Stadhuis – Aen den Hoorn 1, 3440 Zoutleeuw of via mail.
Voor bepaalde evenementen (bv. fuif, bal, ...) kan men naast het inzetten van een erkende/interne bewakingsfirma ook opteren om eigen vrijwilligers in te zetten of deze twee te combineren. In beide gevallen is het dan noodzakelijk om bijkomend formulier in te vullen.
Opgelet: Wil jij op een veilige manier iets organiseren in Zoutleeuw, dan moet je jouw evenement of activiteit eerst laten onderzoeken door het COVID EVENT RISK MODEL. 
Voor je deze scan van je evenement kan uitvoeren, moet je éénmalig jouw gegevens invullen, waarbij alle velden verplicht zijn.Na het aanmaken van een account ben je geregistreerd als organisator. Voor publieke activiteiten raden we aan om dit te doen met je UIT-id. 

Voor elke aanvraag van je evenement of activiteit moet dit verplicht toegevoegd worden aan jouw aanvraag. 

Stuur de ingevulde scan door naar evenement@zoutleeuw.be te samen met je evenementenformulier. Pas wanneer beide documenten ingediend zijn, wordt de aanvraag aan het stadsbestuur ter goedkeuring voorgelegd.

Het COVID Event Risk Model helpt een event COVID-veiliger te maken.

Met dit model kan je inzicht verwerven in het COVID-veiligheidsrisico van elk evenement. Dit wordt weergegeven met behulp van een kleurenlabel: groen, oranje, rood.

Start de scan hier

 Meer informatie hierover kan je vinden op https://www.covideventriskmodel.be/about

Er is ook het COVID Event Risk Model Protocol dat je kan helpen bij het invullen van je scan. Voor meer informatie hierover, zie https://www.covideventriskmodel.be/protocol.