Openingsuren & contact

Aanvragen organisatie evenementen

Op basis van de dalende trend in de besmettingsgraad en de komende versoepelingen van de coronamaatregelen, heeft de burgemeester beslist om het burgemeestersbesluit van 13/01/2021 houdende het verbod op alle evenementen, markten, kermissen en wielerwedstrijden in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19) met ingang van 09/06 op te heffen.

Vanaf 10/06 kunnen evenementen opnieuw aangevraagd worden.

Het evenementenformulier dient minstens 4 weken voorafgaand de activiteit ingediend te worden via evenement@zoutleeuw.be

Laattijdige aanvragen kunnen helaas niet behandeld worden.

Na interne evaluatie zal, indien nodig bijkomende informatie aan de organisator opgevraagd worden (Covid Infrastructure Risk Model (CIRM), inplantingsplan, draaiboek, …)

Hou er rekening mee dat voor publiek toegankelijke evenementen (buurtfeest, eetfestijn, optreden, ...) steeds een CERM moet ingevuld worden.

Let wel: eventuele toelatingen zijn steeds onder voorbehoud van de geldende maatregelen en toestand.