Openingsuren & contact

Aanvragen organisatie evenementen

Op basis van de dalende trend in de besmettingsgraad en de komende versoepelingen van de coronamaatregelen, heeft de burgemeester beslist om het burgemeestersbesluit van 13/01/2021 houdende het verbod op alle evenementen, markten, kermissen en wielerwedstrijden in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19) met ingang van 09/06 op te heffen.

Vanaf 10/06 kunnen evenementen opnieuw aangevraagd worden.

Het evenementenformulier dient minstens 4 weken voorafgaand de activiteit ingediend te worden via evenement@zoutleeuw.be

Laattijdige aanvragen kunnen helaas niet behandeld worden.

Let wel: eventuele toelatingen zijn steeds onder voorbehoud van de geldende maatregelen en toestand.