Openingsuren & contact

Bijkomende informatie

De besluiten kunnen door het publiek worden ingezien op het secretariaat van de stad na afspraak op de normale openingsuren. Bepaalde besluiten zijn uitgesloten van het inzagerecht omwille van de bescherming van de privé-levenssfeer.

Tegen besluiten van de stad kan een klacht worden ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur in het kader van het bestuurlijk toezicht. De procedureregels hiertoe zijn hernomen in het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Zie ook: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer