Openingsuren & contact

Bekendmaking omgevingsvergunning

Alle documenten liggen ter inzage bij de dienst Omgeving van dinsdag tot en met zaterdag tussen 9 uur en 12 uur en op donderdagavond tussen 16u en 19u

Bezwaren kunnen schriftelijk via een beveiligde zending worden ingediend t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Aen den Hoorn 1 te 3440 Zoutleeuw of via omgeving@zoutleeuw.be.