Openingsuren & contact

Bermbeheer

Het bermdecreet

Wegbermen zijn landschappelijke elementen, al dan niet rijk aan fauna en flora. Sinds 1 januari 1985 beoogt het bermbesluit een natuurvriendelijker beheer te stimuleren.

Zo is er een verbod op biociden-gebruik

Herbiciden en insecticiden zijn immers middelen die levende wezens vernietigen. Het is aangewezen zoveel mogelijk beroep te doen op mechanische middelen.

Bermen maaien mag niet vóór 15 juni. Een tweede maaibeurt gebeurt nà 15 september.

Het late maaitijdstip in de lente laat bloeiende planten toe om zaad te vormen. Sommigen hebben in het najaar een tweede bloei.

Het maaisel wordt binnen de tien dagen na het maaien verwijderd.

Hierdoor wordt de berm voedselarm, wat nodig is om een bloemrijke berm te bekomen die weinig onderhoud nodig heeft.

Ondergrondse plantendelen en houtige gewassen mogen niet beschadigd worden.

Maaimachines worden best niet lager dan tien centimeter ingesteld.

Het bermhebeersplan

De stad Zoutleeuw beschikt over een bermbeheersplan. Bekijk deze in de bijlage.

Als u meer wilt weten over bermbeheer, surf dan naar de site van wegen en verkeer