Openingsuren & contact

Permanente bewegwijzering plaatsen met toeristisch of ontspannend karakter

Voor plaatsen en voorzieningen met een toeristisch of ontspannend karakter kan er een aanvraag ingediend worden om langs de openbare weg permanente wegwijzers te plaatsen naar de plaats. De wegbeheerder beoordeelt de aanvraag. Voor gemeentewegen is de gemeente bevoegd, voor gewestwegen is het Agentschap Wegen en Verkeer bevoegd.

Voorwaarden

De plaatsing van de bewegwijzering voldoet aan de voorwaarden bepaald in de gemeentelijke, gewestelijke en federale wetgeving.

Voor de gemeente:

Technische aspecten:
- Maximale hoogten en afmetingen : 0,10 m voor de letters en symbolen en 0,15 m voor de hoogte van het bord en 1,20 m voor de lengte. Borden type 2000.
- Vorm : rechthoekige borden. Hoeken afgerond volgens een straal van 45 mm.
- Kleuren : de aanduidingen op deze verkeersborden zijn in het wit op een bruine achtergrond. Er mag gebruik gemaakt worden van een symbool. De borden moeten van het lichtweerkaatsend type zijn.
- Plaatsing : voor de steunen worden twee holle profielen gebruikt, die rond zijn (O 76 mm). De borden moeten zodanig geplaatst worden dat het verkeer er niet door gehinderd wordt en dat zij de reglementaire signalisatie niet verbergen. Het aantal borden dient beperkt te worden en bovendien mogen zij geen aanleiding geven tot verwarring met de verkeerssignalisatie.
Slechts een reisroute mag worden aangegeven vanaf een weg voor doorgaand verkeer en dit van op een afstand van maximum 2 km.
De verkeersborden F34a, F35 & F37 worden van boven naar beneden, in de volgende volgorde geplaatst : F34 het eerst, F35 daarna & F37 het laatst.
 
Situatietekening:
Bij de aanvraag dient er ook een situatietekening of plan met aanduiding van de plaatsen waar de borden dienen geplaatst te worden, toegevoegd te worden.

Procedure

U dient uw aanvraag schriftelijk in bij AC Aen den Hoorn, Dienst omgeving, Aen den Hoorn 1 te 3440 Zoutleeuw of via email: omgeving@zoutleeuw.be

Gaat het om verkeersborden die geplaatst worden langs een gewestweg, dan bezorgt de gemeente de aanvraag aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Keurt het AWV uw aanvraag goed, dan levert en plaatst het AWV de bewegwijzeringsborden.

Afhandeling

Uw aanvraag wordt onderzocht door de dienst omgeving en het advies van deze dienst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college.

Hierna wordt u schriftelijk of per email op de hoogte gebracht van de beslissing.