Openingsuren & contact

College van burgemeester en schepenen

Het college is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente en voert de beslissingen van de gemeenteraad uit.
Het is een collegiaal orgaan dat collectief verantwoordelijk is voor haar beslissingen, zij kunnen niet gedelegeerd worden, ook niet aan een individueel lid ervan.
In de praktijk wordt er een taakverdeling opgemaakt, zodat iedere schepen belast is met de voorbereiding van de dossiers die binnen zijn takenpakket vallen.
Het college vergadert doorgaans elke maandagvoormiddag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.
De algemeen directeur is bij alle vergaderingen aanwezig en staat in voor de voorbereiding, de notulering en de uitvoering van de beslissingen.