Openingsuren & contact

De bewoners

Verzoekers om internationale bescherming hebben tijdens de procedure (en tijdens een eventuele beroepsprocedure) recht op materiële opvang van de federale overheid.
Ze worden opgevangen in een opvangstructuur georganiseerd door Fedasil. Naast de collectieve centra in eigen beheer werkt Fedasil samen met opvangpartners zoals het Rode Kruis voor het organiseren van collectieve opvang of het OCMW voor individuele opvang (lokaal opvanginitiatief of LOI).

Waaruit bestaat materiële opvang?

• Huisvesting, eten, kledij en zakgeld (geen leefloon)
• maatschappelijke, medische en psychologische begeleiding
• toegang tot juridische bijstand, sociale tolk- en vertaaldienst, onderwijs en opleidingen
• terugkeerbegeleiding

Meer info over het traject van een verzoeker van internationale bescherming (procedure, rechten en plichten) op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering: https://www.agii.be/nieuws/overzichtsdocument-traject-asielzoeker