Openingsuren & contact

Dienst Patrimonium OCMW

De dienst patrimonium beheert de gebouwen (onder andere het als monument geklasseerd voormalig klooster van de Grauwzusters en het woonzorgcentrum De Vesten), de infrastructuur van de OCMW-campus, de gronden (met inbegrip van de pachten en de jachtverhuringen) en de bossen.