Openingsuren & contact

Driekoningenlied

Dit bedelzingen is een overblijfsel van oude mysteriespelen. ‘Stak-het-Oep’ is een vervorming van ‘Steek-het-op’: hiermee wordt een uitgeholde biet bedoeld die dient als lantaarntje, soms met een mooi getande rand in de vorm van een koningskroon.

De kinderen zingen een Leeuws dubbelzinnig bedellied:


Drie Koningen, Drie Koningen
Geeft mij 'ne nieuwe(n) hoed 

Mijne(n) oude(n) is versleten
Ons moeder mag het niet weten

Onze vader heeft het geld
Op de rooster geteld

Oep inne Drijkuiningenavond
oep inne Drijkuiningendag

zat Maria Magadaleina al oep Sint-Jozef's graf

Stakked-oep
menne kij-jes es oep

stakked-oep
menne kij-jes es oep

de zondekes ware vergejeve
al ware ze nog zoe groewet

ha ha ha ... ha ha ha

Bedrag

€5