Openingsuren & contact

IGS EcoWerf

27 gemeenten en steden in Oost-Brabant hebben hun afvalbeleid in beheersoverdracht overgedragen aan intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf. EcoWerf bestaat als opdrachtgevende vereniging voor een minimaleperiode van minstens 18 jaar (2003-2021).Met 4 kerntaken zorgt EcoWerf voor:
 • afvalpreventie: stimuleren van gezinnen om minder afval te produceren door promotie van hergebruik en gebruik van herbruikbare goederen, kringlooptuinieren ...
 • afvalinzameling:
  • haalt het huishoudelijk afval van 432.000 inwoners op aan huis;
  • beheert 25 recyclageparken;
  • beheert 881 glasbollen op 306 glasbolsites;
 • afvalverwerking:
  • verwerkt jaarlijks 50.000 ton gft in haar composteerinstallatie tot 20.000 ton compost;
  • zorgt voor verantwoorde recyclage door gespecialiseerde sorteerbedrijven;
 • afvalaanrekening:
  • maakt gebruik┬ávan het DifTar-systeem om een eerlijke kostenverdeling te bekomen waardoor inwoners die goed sorteren minder betalen;
  • maakt aanrekening overzichtelijk en eenvoudig via het digitaal loket Mijn EcoWerf.

Oprichtingsakte en statuten