Openingsuren & contact

Fier op de hoeve van hier

De folder "Fier op de hoeve van hier" is beschikbaar op de toeristische dienst.

De hoeve is méér dan welk ander gebouw dan ook, een product van het landschap. Aan de hoeve ken je de boer en de bodem. Het gebouw en haar omgeving geven ons een inkijk in het dagelijks leven van de boer in al haar verscheidenheid. De hoeves in Zuid-Hageland zijn dan ook belangrijke getuigen van de geschiedenis van deze landelijke streek.

Toch werden hoeves als deel van ons onroerend erfgoed lang genegeerd in de literatuur. Hun toekomst op het platteland is ook verre van zeker: tegenwoordig is het bijvoorbeeld niet evident om een modern landbouwbedrijf uit te baten vanuit een historische hoeve. Een kleiner boerderijtje kan misschien gemakkelijk omgevormd worden tot een hedendaagse gezinswoning, voor een grotere hoeve is het al moeilijker een nieuwe bestemming te vinden.

De brochure wil je nieuwsgierigheid en interesse voor dit onderbelichte deel van ons landelijk erfgoed aanwakkeren. Welke hoevetypes vind je terug in Zuid-Hageland en hoe zijn ze verbonden met het landschap? Wat is het verschil tussen een vierkanthoeve en een langgevelhoeve? Tussen een stal en een schuur? Welke materialen werden in deze streek gebruikt bij de bouw van een hoeve? Waarvoor werden al die bijgebouwen gebruikt?

De folder gunt je een blik op een heel aantal aspecten van de Zuid-Hagelandse hoeve: ontdek het belang van de mesthoop op de koer, geraak onder de indruk van imposante graanschuren en met natuursteen afgewerkte gevels, en merk op hoe dynamisch de hoeve meegroeit met de noden van haar eigenaar.

De historische hoeves in Kortenaken, Geetbets, Zoutleeuw en Landen vertellen een boeiend verhaal over het landbouwleven van de afgelopen eeuwen!

Naar aanleiding van dit project ontwikkelden we ook speciale hoeve-fietsroutes in Zuid-Hageland. Je vindt ze aan het eind van deze brochure. Zo kan je vele prachtige hoeves ter plekke ontdekkenl