Openingsuren & contact

Financieel directeur

De Financieel directeur heeft de algemene leiding van de financiële dienst van de stad en het OCMW. Hij doet onder persoonlijke verantwoordelijkheid, en na controle van de regelmatigheid en wettigheid en binnen de marges van het budget, de ontvangsten en uitgaven die hem door het college worden opgedragen.