Openingsuren & contact

Financiële maatschappelijke hulp

Maatschappelijke dienstverlening onder de vorm van financiële steun kan worden toegekend aan personen die omwille van hun nationaliteit of verblijfssituatie niet in aanmerking komen voor het recht op maatschappelijke integratie. Elke aanvraag wordt onderworpen aan een voorafgaand sociaal onderzoek waarbij (onder andere) de behoeftigheid van de aanvrager wordt onderzocht. De hulp aan illegaal verblijvende vreemdelingen blijft in beginsel beperkt tot dringende medische hulpverlening.