Openingsuren & contact

iGECORO Getestreek

Wat?

De gecoro of de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening staat het stadsbestuur bij en advieseert in belangrijke dossier omtrent ruimtelijke ordening, zoals bij de opmaak/wijziging van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS), de ontwerpen van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GemRUP), gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen, ... . De raad is samengesteld uit experten en alle belangrijke belangengroepen zijn er in vertegenwoordigd. Mandatarissen kunnen niet deelnemen aan en hebben geen stemrecht bij de besluitvorming van de GECORO. Raadpleeg het huishoudelijk reglement in bijlage.

Vanaf 2020 wordt de GECORO intergemeentelijk georganiseerd samen met de gemeentes Linter en Geetbets.

Wie?

Voorzitter:

  Deskundige

Effectieve leden:

  Deskundige
  Deskundige
  Deskundige
  Deskundige
  voor de natuur en landschap
  voor de handel en horeca
  voor de landbouw
  voor cultuur en toerisme

Secretariaat:

Johan Thomas Diensthoofd Omgeving Zoutleeuw

Welke adviezen werden uitgebracht door de iGecoro Getestreek of iGG?

/

Welke verplichte adviezen werden in het verleden reeds uitgebracht door de gemeentelijke GECORO?