Openingsuren & contact

GECORO

Wat?

De gecoro of de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening staat het stadsbestuur bij en advieseert in belangrijke dossier omtrent ruimtelijke ordening, zoals bij de opmaak/wijziging van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS), de ontwerpen van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GemRUP), gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen, ... . De raad is samengesteld uit experten en alle belangrijke belangengroepen zijn er in vertegenwoordigd. Mandatarissen kunnen niet deelnemen aan en hebben geen stemrecht bij de besluitvorming van de GECORO. Raadpleeg het huishoudelijk reglement in bijlage. Sinds 2019 is het ook mogelijk om een intergemeentelijke GECORO op te richten.

Wie?

Voorzitter:

Rosita Vanbergen Deskundig Architecte

Ondervoorzitter:

Peter Beckers  Deskundig architect

Effectieve leden:

 

Rita Joris Deskundig architecte
Michel Janssens voor de natuurverenigingen
Julie Lavrysen voor de jeugd en het verenigingsleven
Tom Vanhees voor de landbouwers

Secretariaat:

Johan Thomas Gemeentelijk Omgevingsambtenaar

Welke verplichte adviezen werden reeds uitgebracht?