Openingsuren & contact

iGECORO Getestreek

Wat?

De gecoro of de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening staat het stadsbestuur bij en advieseert in belangrijke dossier omtrent ruimtelijke ordening, zoals bij de opmaak/wijziging van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS), de ontwerpen van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GemRUP), gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen, ... . De raad is samengesteld uit experten en alle belangrijke belangengroepen zijn er in vertegenwoordigd. Mandatarissen kunnen niet deelnemen aan en hebben geen stemrecht bij de besluitvorming van de GECORO. Raadpleeg het huishoudelijk reglement in bijlage.

Vanaf 2020 wordt de GECORO intergemeentelijk georganiseerd samen met de gemeentes Linter en Geetbets.

Wie?

Voorzitter:

Marthe Moris Deskundige

Effectieve leden:

Joris Gijsenberg Deskundige
Marc Dillen Deskundige
Marijke Wouters Deskundige
Sofie Vancampenhout Deskundige
Jan Nijs voor de natuur en landschap
Milo Vanhove voor de handel en horeca
Raf Jonckers voor de landbouw
Clara Moria voor cultuur en toerisme

Secretariaat:

Sarah Janssens Diensthoofd Omgeving Zoutleeuw