Openingsuren & contact

Gratis energieadvies Onroerend Erfgoed voor beschermde monumenten in Zoutleeuw

Op 10 januari lanceerde minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele het Energieadvies Onroerend Erfgoed. Een eigenaar van een beschermd monument in Zoutleeuw kan vanaf heden bij het Agentschap Onroerend Erfgoed een gratis energieadvies aanvragen als voor zijn eigendom al een EPC is opgemaakt na 1 januari 2019, en het pand een energielabel F, E of D heeft. 

Wat is het Energieadvies Onroerend Erfgoed?

Het energieadvies geeft eigenaars inzicht in de erfgoedvriendelijke energiezuinige maatregelen die ze kunnen uitvoeren aan hun pand. Het is een advies op maat dat per schildeel (daken, vloeren, gevels en schrijnwerk) van een gebouw aangeeft welke isolerende maatregelen je kan uitvoeren zonder de erfgoedwaarde te schaden. Ook gaat het dieper in op de isolatiemogelijkheden van bijzondere erfgoedelementen zoals bv. dakkapellen of glas-in-loodramen. Voor de technische installaties (ruimteverwarming, zonne-energie, sanitair warm water, ventilatie …) geeft het advies algemene tips voor een erfgoedcontext.

Het Energieadvies Onroerend Erfgoed is een aanvullend en complementair advies op het EPC en vertrekt vanuit de erfgoedwaarde van het pand. Het energieadvies vervangt het EPC niet.

Een energieadvies is geen vergunning of toelating voor de aanbevelingen die erin beschreven staan. Omdat je pand beschermd is, moet je altijd een omgevingsvergunning of toelating aanvragen voordat je isolerende werken uitvoert.

Aanvraag en procedure

Eigenaars kunnen een energieadvies aanvragen voor beschermde monumenten waarvoor al een EPC residentieel, klein niet-residentieel of voor gemeenschappelijke delen is opgemaakt na 1 januari 2019. Het pand moet een energielabel F, E of D hebben.

Het energieadvies is gratis en aan te vragen via het e-loket van het agentschap. Een erfgoedconsulent van het agentschap Onroerend Erfgoed neemt contact op om een plaatsbezoek in te plannen. De aanvrager ontvangt het energieadvies binnen de dertig dagen na het bezoek als een digitaal document.

Je kan geen energieadvies aanvragen voor panden die gelegen zijn in een beschermd stads- of dorpsgezicht, cultuurhistorisch landschap of die opgenomen zijn in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed.

Meer informatie over de aanvraag vind je op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed: https://www.onroerenderfgoed.be/een-energieadvies-onroerend-erfgoed-aanvragen