Openingsuren & contact

Huursubsidie en installatiepremie

Voorwaarden

Je komt alleen in aanmerking als je onlangs verhuisd bent of binnenkort verhuist:
  • naar een woning van een sociaal verhuurkantoor;
  • van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt;
  • naar een huurwoning en voorheen was je dakloos.

Procedure

Ga voor meer informatie en hulp bij de aanvraag langs bij het Wooninfopunt Zoutleeuw,
AC Aen de Hoorn 1
3440 Zoutleeuw
Tel.: 011 94 90 33
Mail

Meebrengen

  • Het nieuwe huurcontract.
  • Aanslagbiljet van de personenbelasting van het derde jaar voor de aanvraag.
  • Besluit ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid.
  • Attest installatiepremie van het OCMW.

Bedrag

De huursubsidie bestaat uit 2 delen.

De eenmalige installatiepremie bedraagt 3 keer het bedrag van de maandelijkse huursubsidie. Uitzondering: als je als dakloze of thuisloze een installatiepremie van het OCMW hebt gekregen voor de ingebruikname van je nieuwe woning, kan je geen extra installatiepremie meer krijgen.

De maandelijkse huursubsidie bedraagt 1/3de van de huurprijs van je woning, tot een maximum van 125,57 euro. Daarbij komt nog 20,93 euro per persoon ten laste.

Uitzonderingen

Je kan de huursubsidie niet combineren met de huurpremie (tegemoetkoming voor mensen die al minstens 4 jaar op de wachtlijst voor een sociale woning staan):
  • wie in aanmerking komt voor zowel de huurpremie als de huursubsidie, en beide tegemoetkomingen wil aanvragen, zal enkel de huurpremie krijgen;
  • als je al een huurpremie krijgt, dan kan je geen huursubsidie aanvragen;
  • als je al een huursubsidie krijgt en je vraagt een huurpremie aan, dan wordt de huursubsidie stopgezet van zodra je de huurpremie ontvangt.

Regelgeving

Besluit Vlaamse Regering 2 februari 2007: instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders.