Openingsuren & contact

Huurwaarborg

U kan een aanvraag tot het bekomen van een huurwaarborg indienen als u de andere mogelijkheden hebt uitgeput, waaronder het verzoek aan uw bankinstelling tot het verkrijgen van een huurwaarborglening. Uit het verslag van de maatschappelijk werker zal blijken of u aan de voorwaarden voldoet.