Openingsuren & contact

Hygiëneattest

Het hygiëneattest bevestigt dat uw zaak voldoet aan de hygiënische eisen. U vraagt het attest aan:

  • bij de opening van een nieuwe zaak:
    • in een nieuwbouw
    • als er een bestemmingswijziging van het onroerend goed plaatsvindt
    • als de aard van de handelsactiviteit wijzigt
    • als er in een bestaande horecazaak een verbouwing met bouwtoelating gebeurt, voor dat gedeelte waarop de bouwtoelating betrekking heeft.
  • bij heropening van een zaak:
    • als de zaak langer dan 1 jaar gesloten was
    • als de bestemming is gewijzigd
    • als er (ook binnen) veranderingswerken werden uitgevoerd.

Zolang u geen nieuwe aangifte voor de openingsbelasting nodig hebt, blijft het hygiëneattest geldig.

Procedure

U vraagt het attest minimaal 15 dagen voor de opening van uw horecazaak aan in de gemeente waar uw zaak ligt.