Openingsuren & contact

Inlichtingen vastgoed

Bij onder andere de verkoop van een stuk grond of een pand zijn zowel de vastgoedmakelaar als de notaris verplicht zich te houden aan de informatieplicht die wordt opgelegd door het decreet op de ruimtelijke ordening. Om aan deze informatieplicht te kunnen voldoen bestaat het inlichtingenformulier vastgoed.

1. Informatieplichten.

Zie art. 5.2.1. §1 en volgenden van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

De instrumenterende ambtenaar vermeldt in alle onderhandse en authentieke akten van verkoop of van verhuring voor meer dan negen jaar van een onroerend goed, van een inbreng van een onroerend goed in een vennootschap, en ook in alle akten van vestiging van erfpacht of opstal en in elke andere akte van een eigendomsoverdracht ten bezwarende titel, met uitzondering van huwelijkscontracten en hun wijzigingen en contracten aangaande de mandeligheid:

  1. of er voor het onroerend goed een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt;
  2. de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit onroerend goed met de benamingen gebruikt in het plannenregister;
  3. of er voor het onroerend goed een dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 en iedere in de zaak gewezen beslissing;
  4. of er op het onroerend goed een voorkooprecht rust, vermeld in artikel 2.4.1;
  5. of er voor het onroerend goed een verkavelingsvergunning van toepassing is;
  6. of het krachtens artikel 4.2.12, §2, 2°, voor de overdracht verplichte as-builtattest is uitgereikt en gevalideerd. 

 ....

2. Wie kan dit document aanvragen?

Het inlichtingenformulier vastgoed kan enkel worden aangevraagd door gebruikers die om beroepsredenen informatie wensen over vastgoed. Meestal zijn dit notarissen, vandaar ook de bijnaam 'notarisformulier' of 'notarisbrief'. Dit formulier kan echter ook worden gebruikt door de vastgoedmakelaars of advocaten.

3. Hoe aanvragen?

Het betreft een modelformulier van de VVSG dat grotendeels automatisch wordt ingevuld door onze computertoepassing. U hoeft dus geen blanco formulier mee op te sturen (papierbesparing)! Een schriftelijke aanvraag met vermelding van de gegevens van de aanvrager en van het onroerend goed (aard, ligging, kadastraal) volstaat. De aanvraag kan gebeuren via e-mail, fax of post.

4. Wat is de inhoud van dit document?

Dit document bevat behalve stedenbouwkundige informatie (zoals voorzien in een stedenbouwkundig uittreksel) ook andere informatie die relevant is bij een eigendomsoverdracht van een onroerend goed.

5. Prijs voor het afleveren van dit document?

De retributie voor dit document bedraagt 75 euro per aangevraagd perceel. U ontvangt een overschrijving met een gestructureerde mededeling. Vermeld deze gestructureerde mededeling zeker bij uw betaling.