Openingsuren & contact

Inlichtingen vastgoed

Het proces om informatie te verzamelen voor de verkoop van vastgoed is vandaag versnipperd en administratief tijdrovend. Stedenbouwkundige informatie, milieu informatie en andere informatie over het perceel en onroerend goed moeten nu nog vaak manueel worden opgezocht bij de verschillende administraties.

Het Vastgoedinformatieplatform brengt daar verandering in. Dit generiek gegevensdelingsplatform zal de uitwisseling van vastgoedinformatie mogelijk maken. De verschillende aanvragers kunnen vastgoedinformatie verkrijgen via één eenvoudige weg in het kader van een verkoop of langdurige verhuur. Het platform verzamelt data uit de aangesloten, centrale bronnen waarna de bevoegde gemeente het dossier verrijkt via het platform en na een kwaliteitscontrole het dossier aflevert aan de aanvrager.

Dit bekent dat notarissen en vastgoedmakelaars vanaf nu alle info over vastgoed in Zoutleeuw via het Vastgoedinformatieplatform moeten opvragen.

Burgers, andere professionele aanvragers of overheidsinstanties doen t.e.m. 31 december 2023 hun aanvraag via mail naar notarisbrieven@zoutleeuw.be met vermelding van:

  • naam, adres, e-mail en rijksregisternummer
  • de kadastrale gegevens / adres van het perceel.

Vanaf 1 januari 2024 zullen alle aanvragen voor elk perceel in Vlaanderen via het platform verlopen.

Je leest alle informatie over het Vastgoedinformatieplatform op de website Digitaal Vlaanderen.

Het Vastgoedinformatieplatform is een initiatief van de gemeenten, in samenwerking met VVSG, de vastgoedsector (CIB en Fednot ) en de Vlaamse Regering. Digitaal Vlaanderen staat in voor de ontwikkeling van het platform en het operationeel beheer.