Openingsuren & contact

InterLeuven

Al 54 jaar stimuleert Interleuven de duurzame ontwikkeling van Oost-Brabant in een snel evoluerende maatschappij. Ze ondersteunen hun vennoten en partners bij taken en projecten in diverse domeinen: ondernemen (bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen), wonen (woonprojecten), gebouwen en infrastructuur (ontwerp en realisatie), slimme regio (GIS, regionaal digitaal loket kinderopvang, informatieveiligheid), omgeving (ro, milieu, mobiliteit, handhaving en onroerend erfgoed) en bestuurlijke werking (preventie en welzijn van werknemers, noodplanning en regionale samenwerking). Interleuven bouwt momenteel ook het intergemeentelijk trainingscentrum Goetsenhoven voor de politiediensten. Ze zullen ook sterk inzetten op technologische innovatie.

Oprichtingsakte en statuten